Соціально-правовий проект:

«Протидія закону та суспільства наркоманії»

Над проектом працювали:  викладач правових знань  Алексютін А.А; практичний психолог  Бодачова О.А.; викладач  фізичної культури Проценко О. А.

Мета  соціально – правового проекту: виховання у підростаючого покоління свідомого, відповідального ставлення до свого здоров'я, та здоров'я  інших  громадян,  як найвищої соціальної  цінності.  

Завдання:

- розвиток у підлітків свідомої неприязні до шкідливих звичок;

- формування в учнів правової культури, поваги до права,  гуманістичних правових ідей, сприяння подоланню правового нігілізму;

 - заохочення громадянської активності учнів;

 - популяризація здорового способу життя;

 - підвищення правоосвітнього рівня учнів, формування високої правосвідомості,  і правової культури  учасників навчально-виховного процесу.

 

Міжнародна програма «ТОЧКА ВІДЛІКУ»

Уся програма зосереджена навколо трьох аспектів:

·        Особистісних навичок, що стосуються відповідальності, управління стресом і емоціями, проактивності, ініціативності, асертивності.

·        Міжособистісних навичок – важких розмов, конфліктів, слухання, спілкування.

·        Майбутнього учасника – планування, управління часом, цінностей.

Завдяки цьому учасники матимуть можливість розвивати соціальні компетенції, необхідні в школі, житті та праці. Немає іншого способу

придбання соціальних навичок, ніж їхнє тренування. Тому наша навчальна пропозиція спрямована на проведення активних вправ, що викликають емоції, роздуми.

Учні матимуть можливість виконати як мінімум 15 планів уроків. 10 планів ми вважаємо ключовими, кожна група повинна буде їх реалізувати. 5 планів, що залишилися, учитель, у залежності від потреб групи, буде мати можливість вибрати з цілого ряду пропозицій. Завдяки цьому кожна група пройде унікальний цикл навчання.

Програму проводять майстри виробничого навчання: Іващенко Д.І. та Рутковський В.С.

     

 

Проект «Моральний вчинок»

Однією з найгостріших проблем українського суспільства на сучасному етапі його розвитку є падіння рівня моралі, утрата духовних орієнтацій, нездатність людей до самопізнання, відсутність потреби у саморозвитку, самовдосконаленні. Тому в сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманістичного виховання підростаючого покоління.

Народ живе, доки живе пам'ять про минуле. Держава не може існувати без моралі в суспільстві. А мораль - це повага до минулого і виховання наступних поколінь на їхньому героїчному досвіді. Пропаганда героїчного – одна з форм патріотичного виховання, яке передбачає наявність ціннісних орієнтирів, взірців для наслідування, спонукає до громадської активності учнів. Важливим завданням ліцею автори проекту вбачають  формування стійких моральних переконань учнів. У ліцеї повинні жити ці переконання - у взаємовідносинах між учнями й педагогами, в їхніх вчинках, прагненнях, радощах і прикрощах. Моральний розвиток є складним життям переконань - їх народженням, зміцненням, вираженням у вчинках. Ці питання постають перед учителем протягом усього життя, навчальної діяльності. Вони потребують негайного втілення в життя провідних ідей. Так ось, провідною ідеєю проекту є формування в учнівському колективі гармонійно розвиненої особистості з позитивними моральними якостями.

Важливу роль у становленні високоморальної особистості відіграють акції, що проводяться в колективі. Учні відвідують ветеранів удома, вітають з календарними святами, запрошують на класні заходи.

Протягом декількох років учні приймали участь у акції «Моральний вчинок». Особливе задоволення вони отримували від таємного фотографування моральних вчинків дітей і дорослих, підбору фотоматеріалів із мережі Інтернет, після чого було створено презентацію «Твори добро та кидай його у воду…»

                                Дивись відео

                                 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.