Права дитини 

 

З правовими питаннями ми зустрічаємося дуже часто. Помилковою є думка, ніби сфера застосування права обмежується покаранням осіб, які вчинили різні правопорушення. Багато хто з учнів дивується, дізнавшись, що наші повсякденні вчинки часто мають правову оцінку. Право, закони супроводжують людину все її життя. Щоб уміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої обов’язки, не порушуючи прав і законних інтересів інших, треба знати закони.   

З метою підвищення рівня правової освіти дітей та учнівської молоді, створення належних умов для набуття юними громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки. В Дзержинському професійному ліцеї створено і розроблено ряд заходів з правової освіти та виховання учнів. Постійно проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань правової освіти. З метою попередження девіантної поведінки проводяться виховні та просвітницько-профілактичні заходи. 

Правове виховання — це цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання — дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її по­важати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто сфо­рмувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, зна­ючи свої права і обов'язки, може грамотно захищати себе від не­законних дій з боку юридичних органів.

Ніколи не буде зайвим повторити свої обов’язки і дотримуватися їх, знати свої права і користуватися ними, побачити деякі проблеми зі сторони та зробити для себе висновки. Незнання не звільняє від відповідальності, а знання навпаки перетворюється на силу, якою можна захистити себе від шкідливого та небезпечного, зміцнити свою силу волі, покращити поведінку.

 

                       Дивись відео

 

            

 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.