Головним завданням охорони праці в Торецькому професійному ліцеї є формування в учасників навчально-виховного процесу знань і навичок безпечного ведення навчального, виробничого та виховного процесів, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, як особистого, так і іншого. Тому робота з охорони праці в ліцеї проводиться відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про освіту", згідно з "Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників  навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти" та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

У нашому навчальному закладі діє Служба охорони праці, яка створена з метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі навчання та праці.

Функціонує кабінет охорони праці, основним завданням якого є навчання учнів та працівників з питань охорони праці,  пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики  аварій, виробничого травматизму, професійних захворювань та травматизму під час навчально-виховного процесу. Щорічно наказами директора призначаються відповідальні особи за охорону праці під час навчально-виховного процесу  та розподіляються функціональні обов’язки з охорони праці та безпеки життєдіяльності між відповідальними працівниками. Проводиться активна профілактична  робота щодо безпеки життєдіяльності учнів.

Протягом року здійснюється постійний оперативний контроль за роботою щодо створення здорових та безпечних умов навчання та праці.     

                                                             

 

     

 

                    

              

 

 

 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.