МЕТОДИЧНА РОБОТА:

Науково-методична робота – один із важелів управління навчально-виховним процесом, який має бути спрямованим на розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

1.Положення про методичну роботу в ПТНЗ

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»

 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

- підвищення педагогічної, професійної майстерності та методичного рівня педагогічних працівників;

- удосконалення форм і методів навчання і виховання учнів;

- забезпечення професійної, навчальної та інформаційної мобільності викладачів і майстрів в/н;

- впровадження в практику роботи науково-педагогічних досягнень, методичних рекомендацій, передового педагогічного і виробничого досвіду;

- комп'ютеризація управлінської діяльності та навчально-виробничого процесу;

- сучасні технології теоретичного та виробничого навчання;

- особистісно орієнтований підхід до формування пізнавальної діяльності учнів;

- інтеграція змісту загальноосвітньої і професійної підготовки;

- розробка професійно-спрямованого дидактичного матеріалу;

- напрацювання комплексного методичного забезпечення предметів і професій;

- оволодіння інноваційними педагогічними та інформаційними технологіями.

       

 

 

   

                      

  

                              

 

 

 

 

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.