Дивись відео

                                    

Гурток "Будівельний світ"

            Одним із головних напрямків формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх спеціалістів, є залучення учнів до гурткової роботи в процесі навчання.  Гуртком керує  викладач спецтехнології штукатурних робіт Дехтяр Т.В.

У гуртковій роботі відкриваються необмежені можливості для розширення і поглиблення знань учнів  з певної дисципліни.  Головною метою  діяльності гуртка є створення умов для досягнення успіху і розвитку учня, допомогти кожному усвідомити свої здібності, повірити у власні сили, пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності, віру в себе.       Усі ці вимоги ми  реалізуємо на заняттях гуртка, які сприяють розкриттю творчого потенціалу  учнів, пошуків нового підходу до використання сучасних будівельних матеріалів і виробів.

Гурткова робота дає змогу  популяризувати професію серед молоді. Учні  з користю проводять свій вільний час.

   

 

Гурток «Козацький гарт»

У Дзержинському професійному ліцеї  діють спортивні секції з баскетболу, настільного тенісу, футболу, шахів, шашок, тайського боксу, атлетичної гімнастиці. Ці види спорту, краще всього забезпечують різноманітну фізичну підготовку, підвищують рівень фізичної та розумової працездатності учнів, укріплюють здоров’я  і є доступними для більшості студентів. У багатьох випадках до занять у спортивних секціях допускаються особи, які не мають спортивного розряду, але володіють достатньою всебічною фізичною підготовкою та бажаючі займатися тим чи іншим видом спорту. Процес тренування організовується в залежності від стану  здоров’я, рівня фізичного розвитку і підготовленості студентів, їх спортивної кваліфікації, а також з урахуванням умов та характеру труда їх майбутньої професійної діяльності.

Метою роботи спортивних секцій під керівництвом викладача фізичної культури Частокола Ю.Л. є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих спеціалістів, формування розуміння ними ролі фізичної культури в розвитку особистості та підготовці її до професійної діяльності, мотиваційно - цінісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне удосконалення та самовиховання.

Навчальна програма секцій спрямована як на набуття базових знань з фізичної культури, гігієни, основ здорового способу життя, так і на формування мотиваційних та функціональних компетентностей. Програма передбачає комплексні методики навчання, тренування і виховання, включає компоненти педагогічної діяльності, необхідні для успішного засвоєння учнями знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення.

Особлива увага приділяється залученню до спортивних секцій дітей пільгового контингенту та учнів, які перебувають на обліку в міліції.        Також велика увага приділяється учням  які мешкають у гуртожитку Дзержинського професійного ліцею, майже всі вони займаються в спортивних секціях. На протязі року учні ліцею приймають участь в різноманітних змаганнях та заходах які заплановані в учбовій програмі згідно з календарним планом, в змаганнях запланованих в сітки секційної роботи в позаурочний час, приймають участь у міських змаганнях.

   

Гурток «Культура мови»

Гурток – найважливіша і найефективніша форма  позакласної роботи з мови та  літератури. Він є центром, навколо якого базуються, існують і організовуються всі види як систематичної, так і епізодичної позакласної роботи з української мови та літератури.

Метою роботи гуртка, яким керує викладач української мови та літератури Яценко О.О., є створення умов для оптимальної соціальної та творчої самореалізації особистості, інтелектуального самовдосконалення; формування медіа культури у профільній орієнтації учнів та стимулювання їх активності у пошуках професії; розширення знань учнів про мовознавчу науку;   розвиток мовленнєвої культури.

   

 

Гурток «Квант»

Керівником гуртка «Квант» є викладач фізики Макаренко І.М. Метою гуртка є вивчення загальних закономірностей перебігу явищ, закладання основ світорозуміння на різних рівнях пізнання природи, навчати використовувати набуті знання в життєдіяльності людини.

Гурткова робота допомагає учням вдосконалювати знання з предметів для успішного виконання навчальної програми, складання ДПА та ЗНО. Крім іншого, розкриває їх творчі здібності та спонукає для участі у конкурсах і проектах, частину якого ми Вам і презентуємо.

   

 

Гурток  з предмета «Правознавство» 

«Закон»

Актуальність роботи гуртка визначається гострою необхідністю всебічного розвитку громадянської  правової свідомості, задоволенням потреби учнів у правовій інформації. Відповідальним за роботу гуртка  є викладач правознавства Алексютін А.А.

Гурток виконує роботу з формування високого рівня правосвідомості та правової культури учнів, поширення правових знань та правової інформації, виховує повагу до держави й права, виробляє в учнів уміння , навички, звички поведінки відповідно до правових норм.

Для поглиблення знань учнів проводяться зустрічі з представниками внутрішніх органів на тему «Права і обов’язки в Основному законі Держави».

   

 

Гурток «Юний математик»

Метою гуртка, яким керує викладач математики та інформатики Марченко К.А. є формування ключових, математичних компетентностей, розвиток логічного мислення, виховання інтересу до математики.

Завданням роботи гуртка є:

1.     Доповнити, розширити та поглибити знання та світогляд учнів.

2.     Створити умови для розкриття потенціалу здібних учнів, які мають нахил до творчої роботи та математики.Гурток «У світі інформатики»

 

Метою роботи гуртка є введення дітей у світ обчислювальної техніки і наукової дисципліни "інформатика", закладення в учнів первинних навиків інформаційної культури, комп’ютерної грамотності.

Завданням роботи гуртка є:

розуміння учнями сутності застосування комп’ютера та інформаційних технологій; загальний розвиток дитини, розвиток творчих здібностей, логічного мислення.

     

 

Гурток  «Куафер»

Метою роботи гуртка є розвиток творчих здібностей учнів і набуття глибоких теоретичних знань, оволодіння прийомами та методами практичної роботи з виконання стрижок, завивання та укладання волосся, його фарбування, моделювання зачісок, просмотрової композиції, культури спілкування, уміння доброзичливо контактувати з людьми, використовувати знання з етики та психології, поглиблювати знання з перукарської справи.

   

 

Гурток «The Colourful World of English»

Іноземна мова в наш час не тільки важливий засіб спілкування, одержання інформації. Знання мови свідчить про рівень освіченості, інтелігентності людини. Народне прислів’я каже - скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина.

У Дзержинському професійному ліцеї постійно діє гурток англійської мови «The Colourful World of English» під керівництвом Титової Я.Г., на заняттях якого учні мають можливість поглибити свої знання з англійської мови, а також з краєзнавства, географії, історії, культури країн, населення яких спілкується англійською мовою. До того ж, постійна участь в заняттях гуртка сприяє підвищенню зацікавленості в оволодінні англійською.

Організація гуртка іноземної мови займає знане місце в позакласній роботі з іноземної мови. Цілі організації гуртка – вдосконалення практичних умінь і навичок учнів з іноземної мови; розширення ними знань щодо країн, мови яких вивчаються; підвищення мотивації вивчення іноземної мови.

Здійснення роботи гуртка спирається на принципи добровільності і масовості, урахування і розвитку індивідуальних особливостей учнів, зв’язку позакласної роботи з іншими уроками.

   

Гурток «Зварник»

Гурток технічної творчості розвиває в учнів здатність творчого мислення та формує навички творчої діяльності, а також поглиблює професійний та естетичний розвиток.

Під час роботи гуртка учні приймають участь у складанні дидактичного матеріалу різного типу, виду і форми за темами уроку: кросворди, ребуси, анаграми. Беруть участь з захисті  підготованих проектів та рефератів з предметів професійного циклу, працюють над виробами з металу. Результатом цієї роботи стають відкриті заходи під час проведення  тижнів з професії «Електрогазозварник», на яких учні демонструють високий рівень знань, умінь та навичок.

   

Гурток «За здорове  життя»

 

Мета:  Формування особистості зорієнтованої на здоровий спосіб життя.

 

Завдання: 

-   пропонування здорового способу життя;

-         виховання негативного ставлення до шкідливих звичок;

-         розвиток пізнавальної активності учнів.

 

Форми проведення занять:

-         тренінг;

-         розробка анкет з питань ВІЛ, СНІДу та шкідливих звичок;

-         відео лекторії;

-         бесіди з працівниками медичних закладів;

-         випуск газет;

-         проведення диспутів та тематичних вікторин.

   

Внимание! это сообщение появляется в Демо-версии.